INVESTIGACION CON SILICONAS
SECTOR TEXTIL
1988
INVESTIGACION CON RESINAS
1989
INVESTIGACION CON SILICONAS PIGMENTADAS
1989
INVESTIGACION CON RESINAS DE POLIESTER
1983/84